Tb28 - 天宝搜索欢迎您!

tb28.com-天宝搜索

当前位置: 主页 > 心情文章 >

卷耳:采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。

时间:2022-03-31 11:39来源:互联网 作者:诗经 点击:
采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。 陟彼崔嵬,我马虺隤。我姑酌彼金罍,维以不永怀。 陟彼高冈,我马玄黄。我姑酌彼兕觥,维以不永伤。 陟彼砠矣,我马瘏矣,我仆痡矣,云何吁矣。 译文 注释 采呀采呀采卷耳,半天不满一小筐。我啊想念心上人,菜筐
采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。 
 
陟彼崔嵬,我马虺隤。我姑酌彼金罍,维以不永怀。  
 
陟彼高冈,我马玄黄。我姑酌彼兕觥,维以不永伤。 
 
陟彼砠矣,我马瘏矣,我仆痡矣,云何吁矣。 
 
译文 注释 
 
采呀采呀采卷耳,半天不满一小筐。我啊想念心上人,菜筐弃在大路旁。攀那高高土石山,马儿足疲神颓丧。且先斟满金壶酒,慰我离思与忧伤。登上高高山脊梁,马儿腿软已迷茫。且先斟满大杯酒,免我心中长悲伤。艰难攀登乱石冈,马儿累坏倒一旁,仆人精疲力又竭,无奈愁思聚心上!
------分隔线----------------------------
广告